פריסת סניפי עמית

משרד ראשי

כתובת  

טלפון

פקס

בנין עמית, קריית שדה התעופה

הירדן 2 קריית שדה התעופה

(כתובת למשלוח דואר: ת"ד 77, ממ"ן, נתב"ג 70100)

9720000 3 972 +

9720111 3 972 +

סניף נמל תעופה בן-גוריון  בניין ממ"ן, חדר 1101

9720888 3 972 +

9712192 3 972 +

סניף חיפה שער פלמר 1 , חיפה     

9720899 3 972 +

8672087 4 972 +

סניף אשדוד

עורף נמל אשדוד, בניין מס' 2

9720877 3 972 +

8563166 8 972 +

סניף אילת נמל אילת

 9720001 3 972 +

 9720111 3 972 +

בית המכס

ישראל גלילי 3א' ראשל"צ בית המכס מרכז

9523498 3 972 +

9720111 3 972 +

 

 

בניית אתרים
conceptica