גורם כלכלי מאושר - AEO

 

על התכנית

תכנית "גורם כלכלי מאושר" הינה תכנית וולונטרית לאבטחת שרשרת הסחר העולמית. התכנית מבוססת על מסמך מסגרת ה- SAFE של ארגון המכס העולמי, שאומצה בשנת 2005 על ידי מכס ישראל, וקבעה סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת האספקה הבינלאומית.

התכנית מנוהלת על ידי המכס ובבסיסה עומד עקרון השותפות מרצון, קרי – חברות המוכנות לאמץ את מסגרת הסטנדרטים שנקבעו בתכנית ובכך תורמות לשיפור אבטחת שרשרת האספקה הגלובלית.

התכנית מיועדת לחברות העוסקות באחת או יותר מחוליות שרשרת האספקה הבינ"ל (יצואנים, יבואנים, סוכני מכס, משלחים בינלאומיים, מחסנים, מובילים יבשתיים, מסופי מטען אוויריים, מסופי מטען ימיים) ומעריכות כי ביכולתן לעמוד בקריטריונים של בדיקה מיכסית וביטחונית.

מטרות תכנית "גורם כלכלי מאושר"

 • קביעת סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת האספקה.

 • פיקוח על שרשרת אספקה משולבת, תוך מינימום פגיעה בסחר הבינלאומי.

 • שיפור תפקוד המכס מבחינה פונקציונלית עד כדי עמידה באתגרים ובהזדמנויות של המאה ה-21.

 • חיזוק שיתוף הפעולה בין רשויות המכס כדי לאפשר הזרמה מהירה ויעילה של הסחר הבינלאומי הלגיטימי. כמו כן, יאפשר שיתוף הפעולה התמקדות יעילה יותר במטענים בעלי סיכון גבוה.

 • חיזוק שיתוף הפעולה בין המכס למגזר העסקי.

במסגרת התכנית, מינהל המכס בודק את החברות המבקשות להצטרף כ"גורם כלכלי מאושר", על-מנת לקבוע מהי רמת הסיכון של כל גורם בחוליה וכן של שרשרת האספקה המלאה של הגורם הנבדק. בהתאם לעמידה בתנאי התוכנית ותוצאות הבדיקה, יעניק המכס לגורם המאושר הקלות במסגרת תהליכי השחרור ובפישוט תהליכי הסחר.

בנוסף, במסגרת הסכמי הכרה הדדית, שתחתום מדינת ישראל, יזכו הגורמים המאושרים להקלות בסחר החוץ עם אותן מדינות.

הקריטריונים המיכסיים כוללים את הנושאים הבאים:

  • ציות לחוקי המס וסחר החוץ השונים.

  • איתנות פיננסית.

  • קיום מערכת ממוחשבת לניהול רכש, בקרת מסמכים, בקרת רשומות איכות וניהול מחסן (כדוגמת תקן ISO9001)

  • התאוששות ממקרה אסון.

הקריטריונים האבטחתיים כוללים את הנושאים הבאים:

 • תודעת ביטחון (מדיניות והכשרה).

 • אבטחת מידע, גישה וסודיות.

 • אבטחת מטענים (מכולות).

 • אבטחת שינוע.

 • אבטחת מבנים/חצרות (ביטחון פיזי).

 • ביטחון עובדים.

 • אבטחת שותפי הסחר.

למידע נוסף אודות פרוט הקריטריונים, ניתן לעיין בנוהל העבודה של "גורם כלכלי מאושר" הנמצא באתר האינטרנט של רשות המסים: http://ozar.mof.gov.il/taxes/AuthorizedEconomicOperator.htm

תהליך בקשת הצטרפות

הגשת בקשת הצטרפות לתכנית "גורם כלכלי מאושר" תעשה באמצעות הגשת טופס בקשה מקוון, הנמצא באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.

בקשת ההצטרפות של החברה תיבדק על ידי יחידת גורם כלכלי מאושר במינהל המכס. במידה ובדיקת הקריטריונים תסתיים בהצלחה, תועבר הבקשה להמשך טיפול באגף הביטחון ברשות המיסים לבדיקת העמידה בקריטריונים ביטחוניים.

הודעה על קבלת אישור הצטרפות לתכנית תועבר ע"י הנהלת המכס לגורם הכלכלי המאושר. תוקף האישור הינו לשנה אחת. בתום השנה תתבצע בדיקה חוזרת ע"י הגורמים הרלוונטיים במכס.

הקלות

חברות אשר יאושרו במסגרת התכנית ויישמו אמצעי אבטחה כנדרש בתכנית, ייהנו מיעילות רבה יותר בניהול שרשרת האספקה שלהם, יפחיתו את הסיכוי לגניבות ועל פי מחקרים שנעשו בעולם, אף יגדילו את רווחיהן.

בנוסף, גורמים מאושרים במסגרת התכנית יוכרו כשותפים אמינים של המכס וייהנו מהיתרונות הבאים:

 • הפחתה והקלה בבדיקות מכס (ביבוא וביצוא).

 • שירות התרה מוקדמת (בדיקת מסמכים לפני הגעת הטובין).

 • תהליכים ללא ניירת וחתימה אלקטרונית.

 • איש קשר לנושא A.E.O. במסגרת המכס.

 

הקלות שיינתנו בהמשך:

 • ההקלות העיקריות יינתנו כאשר ייחתמו הסכמי הכרה הדדית עם רשויות מכס בעולם, הגורם המאושר יזכה לבדיקות מופחתות ותהליכי שחרור מזורזים במדינות היצוא והיבוא כאחד.

 • תישקל אפשרות לביצוע הבדיקות המיכסיות בחצר היבואן.

 • עדיפות בטיפול בזמני התאוששות ממקרי חירום.

סטאטוס התכנית בישראל

נכון לחודש אוקטובר 2012, אושרו מעל 10 חברות המשתייכות לחוליית היצואנים וחברות המשתייכות לחוליית סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים.

כ- 100 חברות נוספות נרשמו לתכנית ונערכות בדיקות בהתאם.

בניית אתרים
conceptica